Khả năng cách nhiệt và chống cháy

So với Gạch đỏ truyền thống và bê tông thông thường, Gạch bê tông bọt siêu nhẹ có khả năng cách nhiệt và chống cháy rất hiệu quả. Do đó, sử dụng sản phẩm Gạch bê tông bọt siêu nhẹ Nam Thái sẽ giảm đáng kể chi phí điều hoà nhiệt độ trong các công trình xây dựng.