Thi công công trình

Hướng dẫn thi công gạch siêu nhẹ

1: Trộn vữa xây chuyên dụng mạch mỏng. Khi dùng gạch nhẹ với sai lệch kích thước viên nhỏ (cắt viên bằng máy) thì dùng vữa xây mạch mỏng hiệu quả hơn về tốc độ xây và chất lượng tường xây. Trộn vữa theo trình tự sau: – Đổ nước vào thùng trộn (tốt nhất